Nabavka-Blickle

Naša filozofija nabavke

postati dobavljač, za Blickle

"Kao kompanija sa međunarodnim delovanjem, mi nabavljamo širok spektar sirovina i potrepština od različitih materijala širom sveta ( čelične trake, cevi, čelične šipke, gumeni profili ( gume, trake, vulkanizirane gume za gazišta, itd.), odlivci , plastične mase, hemijski proizvodi za liveni poliuretan, ležajevi, kuglični ležajevi, obrtni delovi, kovani delovi, zavrtnji, itd.).

U našoj strategiji nabavke, kvalitet je uvek na prvom mestu. Osim toga, za nas su od izuzetne važnosti pouzdanost, usluga i cena.

Dugoročnu saradnju nudimo sposobnim dobavljačima koji se ističu nadprosečnom pouzdanošću u domenu kvaliteta i poštovanja rokova.

U skladu sa geslom - Naš posao je i vaš posao - zasnivamo odnose na međusobnom poverenju.


Dobre preduslove imaju dobavljači koji

  • mogu da nude konkurentno, na nivou svetskog tržišta
  • po mogućstvu imaju sistem kvaliteta izgrađen u skladu sa DIN ISO 9000 ff.
  • reaguju fleksibilno i pouzdano na zadate zahteve
  • i nude tehničku podršku i savetovanje

Zainteresovani?
Pozovite našeg Direktora nabavke, Martina Zilclea, na pored navedeni broj, ili ga kontaktirajte:mailom