Preko serija točkova ili točkića dospećete direktno na stranicu u onlajn katalogu. Kod svih serija točkova naći ćete na sledećim stranicama odgovarajuće upravljačke- i točkove sa viljuškom. Iz onlajn kataloga možete preko tabelarnog prikaza pozvati detalje proizvoda i jednostavno staviti proizvod u potrošačku korpu.

Asortiman za dostavu

Točkići i točkovi velike nosivosti sa nalivenim gaznim slojem od poliuretana Blickle Softhane®

Točkići i točkovi velike nosivosti sa nalivenim gaznim slojem od poliuretana Blickle Softhane®

Točkovi i točkići velike nosivosti od zelenog, reaktivno livenog poliuretan-elastomera sa 75 ° Shore A. Debelo, elastično gazište Blickle Softhane® omogućuje veoma visok nivo udobnosti rada.