Preko serija točkova ili točkića dospećete direktno na stranicu u onlajn katalogu. Kod svih serija točkova naći ćete na sledećim stranicama odgovarajuće upravljačke- i točkove sa viljuškom. Iz onlajn kataloga možete preko tabelarnog prikaza pozvati detalje proizvoda i jednostavno staviti proizvod u potrošačku korpu.

Asortiman za dostavu

Točkići i točkovi velike nosivosti sa super elastičnom punom gumom

Točkići i točkovi velike nosivosti sa super elastičnom punom gumom

Točkovi i točkići velike nosivosti sa očvršćenom nogom gume, ojačanom čeličnom žicom. Kao dodatna opcija se nude trokomponentne gume sa veoma elastičnim međuslojem.