Preko serija točkova ili točkića dospećete direktno na stranicu u onlajn katalogu. Kod svih serija točkova naći ćete na sledećim stranicama odgovarajuće upravljačke- i točkove sa viljuškom. Iz onlajn kataloga možete preko tabelarnog prikaza pozvati detalje proizvoda i jednostavno staviti proizvod u potrošačku korpu.

Asortiman za dostavu

Točkovi i točkići otporni na toplotu

Točkovi i točkići otporni na toplotu

Točkovi i točkići otporni na toplotu za primene u oblastima sa visokim temperaturama. Gazište je od pune ili silikonske gume otporne na toplotu, odnosno materijal gume je od poliamida, fenolne smole ili liven, otporan na visoke temperature.