Preko serija točkova ili točkića dospećete direktno na stranicu u onlajn katalogu. Kod svih serija točkova naći ćete na sledećim stranicama odgovarajuće upravljačke- i točkove sa viljuškom. Iz onlajn kataloga možete preko tabelarnog prikaza pozvati detalje proizvoda i jednostavno staviti proizvod u potrošačku korpu.

Asortiman za dostavu

Točkići velike nosivosti sa oprugom

Točkići velike nosivosti sa oprugom

Okretni točkići i točkić sa viljuškom velike nosivosti sa oprugom za veoma visok nivo udobnosti rada čak i pri velikim brzinama. U ponudi sa čeličnom oprugom, poliuretanskom oprugom ili patentiranim sistemom opruga sa pločicama radi dodatno poboljšanih karakteristika amortizacije.