Serije točkova otpornih na toplotu

Pri izboru točka otpornog na toplotu, ima više kriterijuma koje treba uzeti u obzir:


tvrdoća gazišta - Na kakvoj podlozi će se točak koristiti?

termostabilnost - Kojim maksimalnim temperaturama će točak biti izložen i u kom trajanju?

otpornost na kotrljanje- Kakva je struktura podloge i koju nosivost treba da ima točak?

buka- Postoje li ograničenja u toleranciji emitovane buke?

zaštita podne površine - Koliko opterećenje trpe točkovi, koje su karakteristike podne površine?


Ovde ćete možete pronaći pregled serija točkova otpornih na toplotu, firme Blickle:

Serije_točkova_otpornih_na_toplotu 

Točkovi i točkići otporni na toplotu