Blickle informacije o proizvodu

u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode

Prema odgovornosti proizvođača za svoje proizvode, definisanoj u "Zakonu o odgovornosti za proizvode" ( § 4 Prod- HaftG ) i Zakonu o opštoj bezbednosti proizvoda ( § 4 stav 2 . GPSG, EU-Direktiva 2001/95/EG) sve informacije u ovom katalogu i na veb-sajtu, u vezi Blickle proizvoda, moraju se uzeti u obzir. Nepridržavanje oslobađa proizvođača odgovornosti za proizvod.